מלון חוף גיא מגייס לשורותיו לקראת חופשת נקיץ עובדים לפארק המים...